Kopie z Face Booku mutěnického společenství.

 10.4.2016

 
Serafim Tomeček

14 hod · 

Dnes je tomu 10 let od mého rukopoložení ke kněžské službě. Díky lásce lidí v mém okolí se to objevilo i na facebooku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Hospodinu Bohu za Jeho milosti a blahodať, kterou zaštiťuje nás slabé a nehodné kněze ve službě potřebným. Vladykovi Simeonovi, že mne vysvětil a pověřil před deseti léty službou na hodonínsku, vladykovi Jáchymovi, že mi byl vzorem a učitelem, všem farníkům, že se mi stali rodinou a trpělivě snášeli mé nedostatky. A od srdce děkuji mojí mátušce, že přijala, spolu se mnou, kříž moji kněžské služby a brala od začátku za samozřejmé, že náš domov bude sloužit potřebám Církve, přes všechny starosti, které ji tímto přibudou a budou na ni naloženy. Bez věřící mátušky, která v plnosti přijme svoji roli, je kněz jen poloviční. Mátušky nesou kříž kněžství spolu s otci. Pomáhají vytvořit zázemí, bez něhož by kněžská péče potřebným strádala. Pomáhají modlitebně při bohoslužbách za bližní. Jsou nejbližším tichým pomocníkem a oporou i rádcem, který nestojí na ambonu v jasu světel svící, ale v pozadí s dětmi na rukou zabezpečují chod chrámu a vše kolem farnosti, aby mohl kněz v modlitbě, soustředěn, předstoupit před lid Boží. Za vše i za to, co jsem opomenul, Bohu díky.
Bůh všem žehnej!

 Martin Létal HLAVNĚ ABY NÁM CÍRKEV KONEČNĚ UŽ VRÁTILA OTCE I S FARNOSTÍ (IČO) A CHRÁMEM! JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ!!! Otče, spasi Vas Hospodi za sebeobětavou službu pro nás všechny, máme Vás moc rádi! Emotikona smile

5 · 6 hod · Upraveno

Martin Létal

Martin Létal i mátušku.. Emotikona wink

3 · 6 hod

Serafim Tomeček

Serafim Tomeček Také Vás mám všechny rád. Věřím, že se vše vyřeší. Musí, protože jsme jen poslouchali usnesení Posvátného Synodu. Nic víc, nic míň. A dohody čestní lidé a chlapi plní. A když jde o klérus, tak tam to platí dvojnásob.

2 · 6 hod

Martin Létal

Martin Létal zdržím se komentáře..

6 hod

Lubomir Worhacz

Lubomir Worhacz blahożelam Emotikona smileZobrazit překlad

1 · 6 hod

Borislav Rudic

Borislav Rudic Slava a dik Bohu, blahopreji drahy otce.dej Buh Vam a cele rodine Boziho pozehnani a jeste hodne let aby jste slouzili!

 

Komentář k výše uvedené kopii z webu mutěnického společenství.

Co chce, pan Létal anebo snad otec Tomeček vracet? Vždyť na mutěnickém FB 10.4.2016 (zde výše, na fotografii z května 2014) ukazujete, že sloužíte na hřbitově v hodonínském chrámu anebo je to lež? Pražsko-prešovský student  pan Létal, by si měl opatřit slepeckou hůl, když ani neví, kam chodí na liturgii.  Ot. Tomeček neslouží v Hodoníně, i když na fotografii z FB minulého týdne, se tam ukazuje. Tedy proč ty starosti, že má někdo něco vracet. Je to obráceně. Kdopak si vzal bez povolení název, IČO, web  aj……..? Vždyť otec Tomeček tvrdil, že v Mutěnicích je farnost (fara), zapsaná na katastrálním úřadě jako církevní majetek! Dokonce neprávem užívá přisvojený si název.

 „Pravoslavná církevní obec Hodonín“, byla a stále je v Hodoníně. Má stále sejné sídlo, stejné IČO a kněze dokonce již dva, tak proč ty nářky? Jen jaksi kněz utekl. Nebo snad už za ty peníze z RUSKA NĚKDE STOJÍ jiný chrám? Prosím kde?

Pan Létal, má pravdu v tom, že: „JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ !!!“ ale zřejmě myslíme každý něco jiného. 

Pan Létal nemá pravdu v tom, že má církev něco vracet. Jednak kdo komu a jednak církev jsou všichni, pokud již nejste nějaká sekta s jiným názvem (a údajně se tak již stalo)!    

A copak jsou to za pozdní falešné výmluvy? Jaký že synod jste poslouchali?  Copak pro kněze již neplatí naslouchat Biblickým tisíciletým slovům Zachariáše 7:11 aby jste : „ ..nevymýšleli v srdci zlo jeden vůči druhému.  Nechtěli jste věnovat pozornost, obrátili se vzpurně zády, zacpali si uši, aby neslyšeli.  Svá srdce proměnili v křemen, aby neslyšeli zákon a slova, která poslal Hospodin.“  Ani Izaiáše  40:21 „Což nevíte? Což jste neslyšeli?  Což se vám neoznamuje od počátku? Což jste neporozuměli,…“  Ten, o kterém všichni věděli, že je to lžisynod? Ten jste poslouchali? Ten, kde chyběli podpisy, ten který se samozvolil?  To je jen nepravdivá výmluva, vám to vyhovovalo! To jen pro: „Směr Praha“.  Poslouchali jste patolízaly a pochlebovače a ti to dělali proto, že jste to chtěli. Nechtěli jste Zachariáše ani Izaiáše, nechtěli jste věnovat pozornost oficiálním ověřeným zápisům s originálními podpisy ani správám na oficiálních webech pravoslavných církvíí.   Ve zlém jste se sdružovali a naopak jste je pomlouvali.  Každý hlas nesouhlasu jste se snažili umlčet, vyštvat z chrámu, BA DOKONCE VYHAZOVALI NA DLAŽBU kněze. Neslyšeli, neviděli všechna nabízená poučení o sektách.  Neboť sami byli sekta, jako když ji zlatem vyšije.

K tomu uplakanému farizejskému zhodnocení desetileté činnosti? Jaká sláva, když konec nedobrý. Přece jen je vidět posun k lepšímu,  s Ďábla se nám,  sice až po dvou letech,  stává vladyka Simeon. Na ostatní vypuzené z „chrámu“ se již omluva nedostala.