Níže je  kopie z mutěnického Face Booku. Stránka je  volně sestavena dle veřejně dostupných informací na webech o pravoslaví. Po téměř dvou měsících nacházíme tyto zmýlené názory. Jako křeťanskou pomoc se výjimečně vyjadřujeme.

 10.4.2016
Serafim Tomeček

14 hod · 

Dnes je tomu 10 let od mého rukopoložení ke kněžské službě. Díky lásce lidí v mém okolí se to objevilo i na facebooku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Hospodinu Bohu za Jeho milosti a blahodať, kterou zaštiťuje nás slabé a nehodné kněze ve službě potřebným. Vladykovi Simeonovi, že mne vysvětil a pověřil před deseti léty službou na hodonínsku, vladykovi Jáchymovi, že mi byl vzorem a učitelem, všem farníkům, že se mi stali rodinou a trpělivě snášeli mé nedostatky. A od srdce děkuji mojí mátušce, že přijala, spolu se mnou, kříž moji kněžské služby a brala od začátku za samozřejmé, že náš domov bude sloužit potřebám Církve, přes všechny starosti, které ji tímto přibudou a budou na ni naloženy. Bez věřící mátušky, která v plnosti přijme svoji roli, je kněz jen poloviční. Mátušky nesou kříž kněžství spolu s otci. Pomáhají vytvořit zázemí, bez něhož by kněžská péče potřebným strádala. Pomáhají modlitebně při bohoslužbách za bližní. Jsou nejbližším tichým pomocníkem a oporou i rádcem, který nestojí na ambonu v jasu světel svící, ale v pozadí s dětmi na rukou zabezpečují chod chrámu a vše kolem farnosti, aby mohl kněz v modlitbě, soustředěn, předstoupit před lid Boží. Za vše i za to, co jsem opomenul, Bohu díky.
Bůh všem žehnej!

Tento zázračný přerod z vlka hlásajícího o každém, kdo s ním nesouhlasí a nechválí ho, že je ďábel, na oběleného beránka, necháme bez komentáře.:)

Martin Létal HLAVNĚ ABY NÁM CÍRKEV KONEČNĚ UŽ VRÁTILA OTCE I S FARNOSTÍ (IČO) A CHRÁMEM! JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ!!! Otče, spasi Vas Hospodi za sebeobětavou službu pro nás všechny, máme Vás moc rádi! Emotikona smile

Otce i sdružení máte v Mutěnicích a v hodonínkém chrámu jsou dva kněží, kde jste byl, že jste  to neviděl?  www.pravoslavi-hodonin.cz/2016/02/pco-hodonin-nezmenila-sve-pusobiste,html  nebo zde . Nelžete o tom co jste neviděl! Běžte se o tom přesvědčit, a  nebo se bojíte, že by jste tam Boha nenašel. Spíše by vám to guru nedovolil, stejně tak jako minulé Mikulčice. Jak se letos rozhodnete? Jistě se polepšíte, nemám pravdu? Ale vy o tom nerozhodujete. Vy tam mátu tu zázračnou jednomyslnost. :)  Emotikone smile.

Martin Létal i mátušku.. Emotikona wink

Serafim Tomeček

Serafim Tomeček Také Vás mám všechny rád. Věřím, že se vše vyřeší. Musí, protože jsme jen poslouchali usnesení Posvátného Synodu. Nic víc, nic míň. A dohody čestní lidé a chlapi plní. A když jde o klérus, tak tam to platí dvojnásob.

6 hod

Lubomir Worhacz

Lubomir Worhacz blahożelam Emotikona smileZobrazit překlad

1 · 6 hod

Borislav Rudic

Borislav Rudic Slava a dik Bohu, blahopreji drahy otce.dej Buh Vam a cele rodine Boziho pozehnani a jeste hodne let aby jste slouzili!

Pochválit se nechám, však vyjevit pravdu je proti zásadám kněze i biskupa? Divná to společnost. Tak "pracuje" ten, kdo chce, aby byl pokládán za přímého, čestného, nemanipulovatelného kněze nebo biskupa? Toto je jeden ze způsobů manipulace. Manipulují mediální prostor na FB, nepracují pro pravoslavnou  církev.

Další příklad neinformovanosti? Borislav si zřejmě právem myslí, že otec slouží tam kde se vyfotil? Snad ne ? Kde si přeje aby sloužil? Proč a v koho zájmu je, aby nevěděl, že ot. Serafim od církve odešel?  PROČ SE NECHÁ CHVÁLIT a nevyjeví pravdu? 

Dále  podobný případ vidíme níže ....jsou to Adriana Pavlenková, Zuzana Sadílková-Jašková, Jáchym R. Hrdý,  a 17 dalších (možno jmenovitě doplnit). Kněží tomu nevěnují pozornost, ale uvolňují jim mediální prostor, nechť se v jejich zájmu dezinformace šíří.

Nejzajímavější je na tom osoba biskupa Jáchyma, kterému se líbí (jako všem dvaceti a kliknutím to dávají  najevo), jak otec Tomeček podvádí! Neslouží v hodonínském chrámu! Má tu odvahu, balamutit zástupy. To jsou záměrné, sektářské manipulace.

To se nám to manipuluje, když nám lidé věří (parafráze z Haškova Švejka).

Komentář k výše uvedené kopii z Facebooku (snad  webu mutěnického ? společenství? ) Nestyďte se a dejte si nějaký legální název, založte legální sdružení.

 Co chce, pan Létal anebo snad otec Tomeček vracet? Vždyť se nyní na starých fotografiích z října 2014 ukazujete, že sloužíte na hřbitově v  hodonínském chrámu anebo je to lež? Pražsko-prešovský student  pan Létal, by si měl opatřit slepeckou hůl s navigací, když ani neví, kam chodí na liturgii.  Ot. Tomeček neslouží v Hodoníně, i když na fotografii z FB minulého týdne, se tam ukazuje. Tedy proč ty starosti, že má někdo něco vracet. Je to obráceně. Kdopak si vzal bez povolení a rozhodnutí příslušného výkonného orgánu církve (KDYBY TAK TI KLIKAJÍCÍ VĚDĚLI CO TO JE , ŽE ANO)   název, IČO, web,  dary, materiál   aj……..?  Vždyť otec Tomeček tvrdil, že v Mutěnicích je fara, zapsaná na katastrálním úřadě jako církevní majetek!  A dokonce neprávem užívá přisvojený si název v Hodoníně i když se nachází v Mutěnicích. 

 „Pravosavná církevní obec Hodonín“, byla a stále je v Hodoníně. Má stále stejné sídlo, stejné IČO a kněze dokonce má již dva, tak proč ty nářky? Jen kněz z kaple v Hodoníně utekl (na Moravě se ty útěky nakažlivě šíří, jako by to byla chřipka).  Že by důvodem útěku byly ty peníze, které měly  přijít z  RUSKA a měl již stát někde jiný, ne český,  chrám ? ?  Zdá se, že jistota v "zatočení s nimi" (slova otce Tomečka)  byla zbytečně  veliká a útěk byl předčasný. Nyní nastane snaha obílit vše černé a vrátit se do stejných pozic?  Ale to má jeden velmi podstatný "háček".

Pan Létal, na FB (mutěnickém serveru)  má pravdu v tom, že : „JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ !!!“ ale zřejmě myslíme každý na něco jiného. 

Jelikož otec Serafim Tomeček s církve odešel, "církev" (jak píše pan Létal) měla opravdu povinnost vrátit do Hodnína kněze, v současnosti kněze ve službě. Tak se i stalo. Naopak proč nevzpomene, že je třeba vrátit to, co bylo vzato těm, co do chrámu v HO snášeli a neodešli do Mutěnic. Pane Létal to neevidoval ? 

Nemá pravdu v tom, že má církev něco vracet. Jednak  CÍRKEV JSOU VŠICHNI a jednak komu , SNAD NE ŽIVNOSNÍKOVI  panu Tomečkovi a nebo snad otci Serafinovi? Vždyť ten již není zaměstnán v církvi. Sám se rozhodl nechat si vyplatit svých 30 stříbrných a za odstupné si koupit pole= místo na chrám (to se však neuskutečnilo)  a odešel s církve jako ten Jidáš. 

Nemá pravdu také v tom, když si myslí, že církev je nějaké monstrum, která má něco vracet. Neví co je tělo Ježíše Krista. Církev jsou všichni, pokud již není mutěnické uskupení nějaká sekta s jiným názvem (a údajně se to již připravovalo)! 

Také stránky nyní přejmenované, které byly církve, tedy Olomoucko-brněnské eparchie, pod kterou místní církevní obce na Moravě patří, není je možno jako soukromé vlastnit, užívat a si "odnést". Kněží jsou zaměstnanci církve.

A copak jsou to za pozdní falešné výmluvy? Jaký synod jste poslouchali?  Copak pro kněze a Boží lid neplatí naslouchat výklad  ústavy PC a dodržovat ji? Copak pro nikoho z nich neplatí naslouchat Biblickým, tisíce let platným, slovům Zachariáše 7:11 aby jste : „ ..nevymýšleli v srdci zlo jeden vůči druhému.  Nechtěli jste věnovat pozornost, obrátili se vzpurně zády, zacpali si uši, aby neslyšeli.  Svá srdce proměnili v křemen, aby neslyšeli zákon a slova, která poslal Hospodin.“  Ani Izaiáše  40:21 „Což nevíte? Což jste neslyšeli?  Což se vám neoznamuje od počátku? Což jste neporozuměli,…“  Ten, o kterém všichni věděli, že je to lžisynod? Ten jste poslouchali? Ten, kde chyběly podpisy, ten který se sám zvolil?  Že někdo slepě poslouchat, je jen pohodlná a  nepravdivá výmluva.  Kdo tak činil, činil tak proto, že mu to  vyhovovalo! To jen pro: „Směr Praha“.  Poslouchali patolízaly a pochlebovače a ti to dělali proto, že jste to chtěli. Nechtěli jste Zachariáše ani Izaiáše, nechtěli jste věnovat pozornost oficiálním ověřeným zápisům s originálními podpisy ani správám na oficiálních webech PC. Neuznávali jste a zejména nedodržovali ústavu PC. Nezajímalo vás, kdo může svolávat orgány církevní a domnívali jste se, že tak může činit kdokoliv a i tak volba  bude platná?  Že někde v katakombách se může provádět hlasování stejně podobně, jako "přenášení si chrámu"?  Ve zlém jste se sdružovali a ty, kteří po vás vyžadovali právo a spravedlnost jste za jejich zády  pomlouvali a intrikovali proti nim.  Každý hlas nesouhlasu s vámi jste se snažili umlčet, vyštvat z chrámu,  ba dokonce jste nezákonně  VYHAZOVALI NA DLAŽBU kněze. Neslyšeli, neviděli všechna nabízená poučení o sektách.  Neboť to byla a je sekta, jako když ji vyšije. Slepý to však nevidí.

K tomu uplakanému farizejskému zhodnocení desetileté činnosti? Jaká sláva když konec nedobrý. Dům nepostavený.....ale přece jen je vidět posun k lepšímu.   Z Ďábla se nám,  až po dvou letech,  stává vladyka Simeon. Na ostatní vypuzené z hodonínského  „chrámu“ se již omluva nedostala, hlavně, že po nich zůstaly peníze darované do chrámu, tedy církvi. A církev, to jsem přece já, že pane Tomečku. Takového jsme tu již jednou měli, ten dle tak rádo využívaného mediálního prostoru,  prohlašoval že je Bůh.

Závěrem,  kdo jinému jámu kopá sám do ní padá a kdo jiné pomlouvá je pomlouván.

Více informací je možné najít na oficiálních stránkách www.pravoslavi-hodonin.cz