Aktualizováno 26.6.2016,  01:45

   

Pravoslavná církevní obec v Hodoníně,

  při chrámu sv. Metoděje v Hodoníně na hřbitově.

                        

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           Mapa  kde sloužíme zde.

            V  Mutěnicích se nachází pouze soukromý dům, který se stavěl jako pravoslavná fara a teď je zapsaná v listu vlastnictví jako Společné Jmění Manželů!

            V tomto soukromém rodinném prostoru se vykonávají jen soukromé "bohoslužby", které nemají s Pravoslavnou církevní obcí v Hodoníně (ani jinou), nic společného.

 ( List Vlastnictví = Tomeček Vladan a Tomečková Daniela, Masarikova 175, 6961 Mutěnice,  viz  List vlastnictví  č. 1386 zde. Stačí doplnit Katastrální území  = Mutěnice a Parcelní číslo = 232, a  na LV č.1386  SJM Tomečkových  je zapsáno 7 parcel a 2 stavby! Stavba č. 175 není součástí práva stavby. Parcela nemá evidované BPEJ a nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti a j .....)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rozpis služeb

 Pravoslavná církevní obce v Hodoníně.

  Při chrámu sv. Metoděje v Hodoníně.

 

   Svaté liturgie se začínají v uvedenou neděli vždy v 9,30 hod  a pro zájemce o zpověď, je otevřen od 8,30 hodin.

     Protože otec Alexandr slouží nejen v naší farnosti, konají se k našemu žalu jen, každých 14 dní.

        10.července 2016

           26.června 2016

        12.června 2016  

    318 svatých

  bohonosných otců

  1.všeobecný sněm

   r. 325 v Nicei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.5.2016 Neděle setkání se Samařskou ženou. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                

 

 

 

                                                                                                                                                     
 21.5.2016  SOBOTA,  se konala svatá liturgie v Mikulčicích ke svátku apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje,

 a právě tento náš chrám, nacházející se v Hodoníně,  je zasvěcen jednomu z nich, svatému Metoději.

        

    

 

 15.5.2016   Neděle Žen Myronosic (9:30, Hodonín)

 1. 5. 2016  PASCHA

       Vzkříšení Kristovo a posvěcení pokrmů.

  17. 4. 2016  5. Neděle postní, Sv. Marie Egyptské

   3. 4. 2016   3. Neděle postní, Uctívání Sv. Kříže

                                20. 3. 2016  1. Neděle postní, Oslava Pravoslaví

 

 

 

 

           

                          

 

                                  Mobil na duchovního správce oficiální pravoslavné obce Hodonín,  jereje Alexandra: 776 543 267.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 V Mutěnicích se nachází pouze soukromá domovní kaple o.Serafima,  ta nemá s naší církevní obcí nic společného. Pan Tomeček odevzdal chrám majiteli (město Hodonín) odešel s církve, a není již jejím zaměstnance. Je to jeho soukromá aktivita a dokonce knězi se zatvrzelým srdcem se zakazují konat bohoslužby.(Viz níže)

kopie:

Další promarněná příležitost ke smíření -  Úvaha po poutní bohoslužbě v Mikulčicích 

Jediným kazem na tiché a hluboké kráse této letošní události, byla nepřítomnost skupinky urputně zatvrzelých našich duchovních. Jimi tím opět byla promeškána další příležitost k setkání a k usmíření. Neuvědomují si, že smíření je podle našeho evangelia základním předpokladem křesťanské opravdovosti. Pro kněze, akt smíření, není jen dobrovolná věc, ale duchovní povinnost. Platí zde dokonce příkaz, že bez toho, aby kněz učinil vše pro své usmíření, nesmí podle posvátných pravidel sloužit liturgii. Jinak odhání Ducha Svatého a zejména nevědomí pokud chtějí se pokládat za pravoslavné, by si to měli uvědomit! Pokud tito duchovní nemají nic, čím by usvědčili vladyku Simeona z kanonických či ústavních nebo mravních přestupků, aby se tím mohl zabývat církevní soud, nemají právo odmítat se s ním smířit a přímo v posvátném textu liturgie se v tradičním úvodním komentáři zakazuje takovému knězi se zatvrzelým srdcem, konat bohoslužby.